Marin Sorescu: Unde fugim de-acasă? Bucuresti, Editura Arthur, 2013